Piktogram for kronisk sundhedsfare

Piktogram for kronisk sundhedsfare

Piktogrammet for kronisk sundhedsfare finder du på kemikalier, som giver kroniske skader såsom kræft, skader på arveanlæg og skader på forplantningsevnen. Du finder desuden også symboler på kemikalier som giver allergi ved indånding, organskade eller lungeskade ved indånding. Det anbefales at bruge beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse, hvis der er risiko for at få det i øjnene. Det anbefales desuden at undgå indånding.

Piktogrammet for kronisk sundhedsfare kan blandt andet findes på:

  • Terpentin
  • Benzin
  • Lampeolie

SikkerHverdag.dk er udviklet af Børneulykkesfonden i samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen, Miljøstyrelsen og Vejdirektoratet.