Piktogram for gasser under tryk

Piktogram for gasser under tryk

Piktogrammet for gasser under tryk finder du på gasser i beholdere under tryk (2 bar eller højere). Disse gasser skal opbevares på et godt ventileret sted og må ikke stå i sollys. Sørg altid for, at alle slanger og fittings er tætte. Vær opmærksom på, at gas under tryk kan eksplodere ved opvarmning. Gasflasker kan desuden indeholde nedkølet gas, som kan give forfrysninger.

Piktogrammet for gasser under tryk kan blandt andet findes på:

  • Flasker med flydende gas
  • Svejsegas
  • Iltflasker

SikkerHverdag.dk er udviklet af Børneulykkesfonden i samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen, Miljøstyrelsen og Vejdirektoratet.