Piktogram for eksplosiv

Piktogram for eksplosiv

Piktogrammet for eksplosive kemikalier finder du på produkter, der kan eksplodere. Eksplosive kemikalier skal holdes væk fra varme, gnister og åben ild, og der må ikke ryges i nærheden af disse produkter. Det anbefales desuden at anvende øjenbeskyttelse.

Piktogrammet for eksplosiv kan blandt andet findes på:

  • Nitroglycerin
  • Ammunition
  • Fyrværkeri

SikkerHverdag.dk er udviklet af Børneulykkesfonden i samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen, Miljøstyrelsen og Vejdirektoratet.