Piktogram for brandnærende

Piktogram for brandnærende

Piktogrammet for brandnærende finder du på kemikalier, som kan forårsage eller bidrage til forbrændingen af et andet materiale. Brandnærende stoffer er altså ikke nødvendigvis brandbare i sig selv, men de kan bidrage til udvikling af brand og forværre branden. Vær opmærksom på, at det er forbudt at ryge eller bruge åben ild i nærheden af disse produkter.

Produkter med dette symbol skal desuden opbevares fjernt fra brandbare produkter. Det anbefales at bruge beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse, hvis der er risiko for at få det i øjnene.

Piktogrammet for brandnærende kan blandt andet findes på:

  • Desinfektionsvæske
  • Blegemidler

SikkerHverdag.dk er udviklet af Børneulykkesfonden i samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen, Miljøstyrelsen og Vejdirektoratet.