Piktogram for akut giftig

Piktogram for akut giftig

Piktogrammet for akut giftig finder du på kemikalier, som er akut giftige ved indtagelse, hudkontakt eller indånding. Disse produkter findes normalt ikke i almindelige husholdninger og kan kræve en særlig købstilladelse. Kemikalierne i disse produkter kan være livstruende. Omgang med disse kemikalier kan kræve åndedrætsværn, beskyttelseshandsker, øjenbeskyttelse og særligt arbejdstøj. Produkterne skal opbevares med lås.

Piktogrammet for akut giftig kan blandt andet findes på:

  • Pesticider
  • Biocider
  • Træsprit

SikkerHverdag.dk er udviklet af Børneulykkesfonden i samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen, Miljøstyrelsen og Vejdirektoratet.