Kemi i bryggerset

Der kan være rigtig mange forskellige kemiske stoffer i et almindeligt bryggers. Her kan du læse mere om nogle af de produkter, du bør være særlig opmærksom på, hvis du vil undgå unødvendig kemi i bryggerset.

Vaskepulver og skyllemiddel

Visse typer af vaskepulver og skyllemiddel indeholder kemiske stoffer, såsom parfume, optisk hvidt og konserveringsmidler. Disse stoffer kan i nogle tilfælde give allergi og hudirritation. Det er derfor en god idé at vælge miljømærkede vaskemidler og se efter, om produkterne er uden parfume og optisk hvidt – disse indholdsstoffer betyder alligevel ikke noget for, om tøjet bliver rent. Skyllemiddel bør du helt undgå, da det ikke gør tøjet renere. Dermed undgår du at udsætte miljøet for kemikalier i skyllemidler.

Kemiske produkter

Produkter såsom sprit, terpentin, pudsemidler og forskellige rengøringsmidler bør altid bruges og opbevares med stor omtanke. Produkterne har tydelige faresymboler på emballagen. Du kan læse mere om de forskellige faresymboler her.  Det er meget vigtigt, at du altid lader kemikalierne forblive i deres originale emballage og opbevarer dem utilgængeligt for børn.

Rengøringsmidler

Rengøringsmidler indeholder miljøskadelige stoffer, og de kan også indeholde sundhedsskadelige stoffer. Opbevar dem derfor altid utilgængeligt for børn. Vælg miljømærkede rengøringsmidler uden parfume. Så minimerer du risikoen for stoffer, der kan være allergifremkaldende. Generelt er det en god idé at nedsætte forbruget af rengøringsmidler i husholdningen og bruge handsker og briller til de kradse opgaver med fx syrer og afløbsrens. Se efter produkternes faresymboler og følg anvisningerne.

Gode råd: Undgå farlig kemi i bryggerset

  • Opbevar rengøringsmidler og kemikalier i deres originale emballage og langt væk fra børn.
  • Læs brugsanvisningen grundigt, og følg den.
  • Vælg miljømærkede rengørings- og vaskemidler.

SikkerHverdag.dk er udviklet af Børneulykkesfonden i samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen, Miljøstyrelsen og Vejdirektoratet.